<

Współpraca

Obszar naszego działania obejmuje: południowo-wschodni region Polski – województwo lubelskie, północną część województwa podkarpackiego, wschodni rejon województwa świętokrzyskiego i południowe tereny województwa mazowieckiego. Dostarczamy zamówiony towar pod wskazany adres bezpłatnie, własnym transportem. Zamówienia prosimy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail. Pracownicy Działu Handlowego udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących oferowanych przez nas artykułów. Jeśli zechcecie Państwo nabyć produkty specjalistyczne lub inne towary spoza naszej oferty, sprowadzimy je dla Państwa po uzgodnieniu szczegółów zamówienia. Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Rabaty ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od kompleksowości zamówień, poziomu obrotów, jak również sposobu i terminu płatności.

Odbiorcy, którzy zechcą uiszczać płatności przelewem, proszeni są o kopie dokumentów:

  • aktualny odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Regon
  • Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika VAT

logotyp